Joerg Edler

Jörg Edler

Chief Executive Officer - CEO
Geschäftsführer der Firma Edler GmbH

Telefon +49 (0) 98 52/7 03 26 88
E-Mail 

Franziska Heumann

Franziska Heumann

Buchhaltung und Personalwesen
Ihre Partnerin in Sachen Rechnungen, Buchhaltung und Personal

Telefon +49 (0) 98 52/7 03 26 88
E-Mail 

Wladimir Genzinger

Wladimir Genzinger

Produktionsleiter
Ihre Partner in Sachen Produktion

Telefon +49 (0) 98 52/7 03 67 93
E-Mail